Over ons

Ritswand BV heeft zichzelf ten doel gesteld in al haar aktiviteiten een fundamentele bijdrage te leveren aan het realiseren van de basisprincipes van de Circulaire Economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Circulariteit :

Zo heeft de Ellen McArther Foundation een model ontworpen waarin bovenstaande basisprincipes en hun onderlinge verbondenheid goed geïllustreerd worden :

De belangrijkste principes van de circulaire economie zijn:

1.Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.

2.Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

3.Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.

4.De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).

5.De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.

6.Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.

7.Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.

8.Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

De hiervoor benoemde basisprincipes van een Circulaire Economie hebben ten grondslag gelegen aan het ontwerp en ontwikkeling van de Ritswand®. En daarmee biedt het product op alle fronten de mogelijkheid aan bedrijven om op een vernieuwende en circulaire wijze aan te kijken tegen de (her)inrichting van hun vastgoed.

 

Flexibiliteit :

De basis van de Ritswand® vormen de aluminium cassettes die in standaard afmetingen van 900mm*2590mm en 600mm*2590mm worden geleverd. Deze cassettes worden aan elkaar geritst en kunnen worden uitgerust met nagenoeg iedere denkbare aankleding variërend van glas, houten panelen voorzien van stof, vilt, kurk, mos, behang etc. Uiteraard zijn er geen beperkingen ten aanzien van de kleurstellingen van zowel de aluminium cassettes als de ritsen. De cassettes laten zich vervolgens bouwen tot ruimtescheidende wanden danwel tot een volledig op zichzelf staande “Ruimte-in-een Ruimte” voorzien van eigen elektrificatie, verlichting, data-aansluitingen en meerdere opties voor klimatisering danwel ventilatie. Het (her)plaatsen van de wand laat zich in een fractie van de tijd realiseren versus de traditionele wandsystemen. Bovendien wordt het geheel losstaand van zijn omgeving geplaatst en zullen er bij verplaatsing geen restsporen te zien zijn.

 

Schaalbaarheid :

De behoefte aan schaalbaarheid bij ondernemingen neemt ook steeds nadrukkelijker toe. Op het vlak van huisvesting zijn ondernemingen dan ook op zoek naar mogelijkheden om deze zo flexibel mogelijk te kunnen op- en afschalen. Het concept van de Ritswand® sluit hier naadloos op aan omdat de eenvoud en het gemak alsmede het achterwege blijven van schade de gebruiker in staat stelt al naar gelang de behoefte de Ritswand® te laten meegroeien of inkrimpen.

 

Footprint:

Wij zullen als Ritswand BV nu als in de toekomst rekening houden met de “footprint” die wij achterlaten voor toekomstige generaties. Zo zullen wij onze toeleveranciers zoveel mogelijk lokaal selecteren en daarmee de vervoersbehoefte zo klein mogelijk houden. Maar ook het gehele assemblageproces zal erop gericht zijn om een minimum aan uit- en afval te produceren en ervoor zorg te dragen dit op een verantwoorde wijze te verwerken. Het spreekt voor zich dat wij ons omringd hebben met toeleveranciers die deze ambitie onderschrijven. Sterker nog, ook zij zijn allen nadrukkelijk bezig in hun eigen bedrijfsvoering om deze footprint verder te verkleinen. Wij voelen ons dan ook gesterkt in onze overtuiging dat wij in de keten de sociale en ecologische waarde een additionele impuls hebben gegeven. Graag gaan wij met ondernemingen in gesprek om bestaand materiaal toe te gaan passen in de Ritswand® en daarmee voorkomen dat de “Afvalberg” groeit en het upcycling-principe verder kunnen toepassen